NAH + en dan? Begrijpen en ondersteunen

Psychische ziektebeelden bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hoe ga je ermee om, hoe ondersteun je de cliënt toch te genieten. Het begint met begrijpen en samen (cliënt-netwerk-professional) inhoud geven aan welzijn en welbevinden.

o De betekenis van signalen
o De gebeurtenis en de ‘rouw’
o Moeilijk begrijpbaar gedrag & de zoekopdracht
o Werken met perspectieven
o Methodische werken tussen begin, beslissing, terugval en resultaat