De driehoek anders

Werken in de driehoek ‘cliënt-netwerk-professional’, maar dan anders.

Het organiseren starten vanuit de bedoeling. Wat wil de cliënt met zijn leven? Wat wil de belangrijk ander samen met de cliënt? Wat kan de professional hierin bieden en betekenen?
Wat kan de cliënt zelf, door eigenaarschap te krijgen en regie te nemen.
Wat kan vanuit het netwerk aangeboden worden en wat hebben zij nodig om dat te kunnen.
Wat kan de professional daarna organiseren? Hoe ‘huurt’ hij teamleden en andere professionals uit om het ondersteuningsarrangement gezamenlijk uit te voeren?

Programma-onderdelen
o eigenaarschap en eigen regie
o herkennen van signalen
o werken met netwerken
o de rol van de cliëntregisseur
o luisteren en vragen stellen
o samen op pad zijn
o valkuilen en beren op de weg