Train de coaches

o Het effect van ‘deep democracy’.
o De verbetercoach.
o Beslissen en voorbereiden.
o Zwijgen en spreken.
o Tegenslag en zwaar weer.
o De bedoeling en waardering.
o Op handen zitten: het proces bij het team laten.

Coaches zorgen ervoor dat teams een goede start maken met ‘samen anders’ en stimuleren het gebruik van enkele theoretische modellen of theorieën. Ze doen dit vooral op een praktisch manier. Al doende leren dus.

Ze zorgen ervoor steeds minder nodig te zijn, want daarin zit mijn overtuiging: teams kunnen zelforganisatie zelf uitvoeren, zeer zeker met de ingebouwde kwaliteitschecks.

In de training komen uitgebreid aan de orde:
o Deep democracy, de benadering binnen teams om iedereen en elke bijdrage te waarderen. Op zoek gaan naar afwijkende meningen en daar je voordeel mee doen.
o Oplossingsgericht werken, niet verzanden in het omkijken en in analyse. Zoeken en herkennen naar wat werkte en wat meer gebruikt kan worden. Zoeken ook naar nieuwe mogelijkheden, waarvan zelfs de kleinste andere mogelijkheid tot grote effecten kan leiden.
o Leanmanagement met haar continu zoeken naar verbeteringen. Er is altijd wel iets te verbeteren. Je hoeft alleen maar naar de signalen (spanningen, missers, irritaties, evaluaties, enzovoorts) op zoek te gaan en daaraan een verbeterhouding te verbinden.
o Werken vanuit de bedoeling, door rond de cliënt en zijn ondersteunings-vraag te organiseren. Verlaten van sluimerend organisatiegericht denken en cliënt het podium geven.
o De vaardigheden die de coach nodig heeft, maar ook de spiegel van valkuilen die in ons allemaal schuilt.