logo coachforchange    cover meetellen,meedenken, meedoen
Ik ben een enthousiast vernieuwer en veranderaar in de gezondheidszorg. Altijd werkzaam vanuit het perspectief om de mens met een beperking of ziekte (opnieuw) in zijn kracht te zetten. Want mensen zijn veel meer dan hun beperking of ziekte, die hen in het dagelijkse leven vaak behoorlijk belemmert.
In mijn nieuwe boek beschrijf ik hoe de cliënt, zijn persoonlijke netwerk en de professional in de zorg eigenaarschap en de regie kunnen nemen over de ondersteuning en zorg die nodig is. Volledig op eigen maat en door netwerkondersteuning uitgevoerd. Niet meer dan nodig want dan dreigt ‘betutteling’, niet minder want dan dreigt ‘mensen aan hun lot overlaten’.

De huidige turbulente periode in de gezondheidszorg met de duidelijke verschuiving naar eigenaarschap voor de cliënt en zijn persoonlijke netwerk noodzaakt ook tot anders werken.
Innovatie-, creatie- en implementatieprogramma’s helpen daarbij om veranderingen door te voeren met een breed draagvlak in de organisatie. Veranderen wordt prettig!

CoachforChange is in 2003 opgericht. Na een lange carrière in de gezondheidszorg en in de laatste jaren in het bedrijfsleven, was de tijd rijp om ervaring en kennis uit beide werelden te combineren en door te geven.
Ik werk veel met andere trainers en (organisatie)adviseurs samen om een zo volledig mogelijk programma aan te kunnen bieden, maar ook voor kritische toetsing en om continuïteit te garanderen.
Programma’s die altijd op maat van een organisatie worden ingericht  en flexibel blijven om rekening te houden met actualiteit.

Een bijzonderheid is dat ik vanaf 2012 -na een uitstap van 10 jaar naar het bedrijfsleven- weer en met steeds meer plezier werkzaam ben in de gezondheidszorg. Met ‘de voeten in de klei’ weet ik waar het om gaat bij de cliënt, maar ken ook de team- en organisatiedynamiek. Een dynamiek die kan versnellen, maar soms ook kan vertragen. Nieuwsgierig maken en motiveren blijken dan altijd weer de kernbegrippen voor het op gang brengen van succesvolle veranderingen.

Frans Knoben

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit