VAN ZORGEN VOOR NAAR ZORGEN DAT

Eigen regie ontstaat niet vanzelf in organisaties. Bij eigen regie is er sprake van een kanteling in de organisatie. Want wil de cliënt eigenaarschap en eigen regie krijgen, dan is een terughoudende houding van medewerkers (en netwerk) een eerste vereiste. Teamleiders stimuleren dit proces, gesteund door praktische en theoretische experts (de gedragsdeskundigen en therapeuten). Managers en Raad van Bestuur kiezen hiervoor en geven met nieuwe visie & visiestatements richting aan dit proces.
Zo veranderen taken en rollen:

 • leidinggevenden gaan faciliteren en coachen, slechts bij uitzondering zijn ze leiding gevend;
 • gedragsdeskundigen worden theoretische en praktische experts in het werk. Zij leren en coachen de medewerkers, netwerk en cliënt op eigenaarschap en eigen regie;
 • medewerkers informeren, instrueren en reiken kennis aan naar de cliënt en zijn netwerk. Medewerkers zijn terughoudend in hun gedrag en zijn alleen daar waar het niet anders kan de uitvoerende kracht en expert. Grenzen hieraan zijn opgelegde sancties vanuit de overheid en ernstig schadelijk gedrag.

Downloaden (PDF, 197KB)


INVLOED VAN DE OMGEVING

Een gekantelde organisatie kenmerkt zich door onder andere beïnvloeding van elkaar op elk niveau. De cliënt is het uitgangspunt en samen met het netwerk is er invloed op medewerkers, teamleiders, deskundigen en het strategisch management in de organisatie. Zij vertalen dit weer in missie, visie en uitvoering. Maar ook invloed vanuit de omgeving heeft gevolgen voor de organisatie en de cliënt. Politieke keuzes, maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe kennis doen ertoe. Een open organisatie mobiliseert permanent deze invloed en verwerkt ze in haar manier van werken. Een organisatie bevindt zich hiermee zelf in een continu ontwikkelingsproces.
Echter altijd staat de cliënt centraal. Alle veranderingen dienen de cliënt en zijn netwerk.

TOP DOWN, BOTTOM UP & VANUIT DE OMGEVING

Downloaden (PDF, 197KB)


Ondersteuning en begeleiding van de kanteling wordt in samenwerking met organisatieadviseurs en leerexperts aangeboden.
Onze aanpak kenmerkt zich door:

 • Een basisonderzoek in de organisatie (SWOT-analyse)
 • Een check op nieuwe missie en visie van de organisatie (bestaand en geïmplementeerd; bestaand commitment)
 • Bereidheid van medewerkers om mee te veranderen (therapeuten, gedragswetenschappers, managers, leidinggevenden) in de richting van de andere missie en visie, rollen en taken.
 • Een uitvoerige rapportage waarin de kanteling per discipline in de organisatie wordt beschreven.
 • Snelle overdracht van de externe rol en taak naar de interne experts.

Onze uitvoering kenmerkt zich door:

De uitvoering richt zich vooral op hoe de medewerkers in het primaire proces nieuwsgierig worden en aanleiding vinden om gemotiveerd tot nieuwe initiatieven te komen en op de werkplek zelf te leren.

Het spreekt voor zich dat, wil deze verandering een succes worden de leidinggevenden, de deskundigen en het management zelf de consequenties van eigen regie en eigenaarschap oppakken en vertalen naar een nieuwe ondersteunende en faciliterende manier van werken. Hierin is CoachforChange i.s.m. Zorgacademy Nederland (met organisatiedeskundigen en experts in het nieuwe leren) van dienst.

Verandering met groot draagvlak kan alleen op basis van vrijwilligheid. Dit kan op gespannen voet staan met ‘gewenste’ veranderingen. De enige oplossing is om mensen te verleiden (op oprechte wijze), nieuwsgierig te maken en de voordelen te laten ervaren. Vervolgens samen op pad te gaan met een groep mensen die ambassadeurs willen zijn voor verandering en dit proces optimaal faciliteren. Hierdoor ontstaat groei en ontwikkeling. Het is onze overtuiging dat mensen zeker willen veranderen, maar hier zelf voor willen kiezen in plaats van gedwongen mee moeten doen. Omgaan met weerstand bij medewerkers zal zeker een plek krijgen, maar met motiverende gespreksvoering en aandacht voor alle voor- en nadelen, zal de overgrote meerderheid ervoor kiezen om mee te doen.

 • Iedereen mag meedoen opzet
 • Innoveren op vrijwillige basis
 • Aandacht voor early adapters in de vernieuwing en verandering binnen de organisatie
 • Samen op pad gaan met een innovatieteam
 • Creatieve benaderingen en eye-openers creëren
 • ‘Olievlekwerking’ toepassen in plaats van opgelegde veranderingen
 • Ondersteuning (door leerexperts en netwerken) van aanwezige pioniers en early adapters op de werkplek
 • Waar mogelijk doen en denken cliënten direct mee
 • Netwerken worden betrokken via afvaardiging in de ontwikkelfase
 • Liever ‘learning on the job’ dan training van groepen
 • Netwerken worden betrokken op de werkvloer in ‘learning on the job’
 • Netwerken worden betrokken in alle trainingen, intervisies of andere ontwikkelprocessen
 • Spiegelgesprekken met cliënten en netwerken geven mede input aan veranderen
 • Snelle overname van externe coaching en intervisie door de nieuwe leerexperts van de organisatie
 • Groepstraining alleen met vrijwillige deelname en open voor netwerken
 • Aansluitend bij moderne inzichten over gezondheid en erbij horend gedrag
 • Programma’s volledig op maat van de organisatie

 

Alle vervolgtrainingen, coaching, leerprocessen, intervisie worden uitgevoerd in samenwerking met de Zorgacademy Nederland. Deze vinden bij voorkeur plaats op de werkvloer en waar gewenst groepsgewijs.

Voor de twijfelaars: the power of vision

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit