Mijn hele carrière kwam langs tijdens het schrijven van het boek MEETELLEN MEEDENKEN MEEDOEN, waarbij ik ontdekte dat er nu nog thema’s zijn waarmee ik in 1975 al bezig was. Omdat me toen al niet alles beviel in de manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd was, werd ik vaak kritisch gevonden. Soms zelfs te kritisch. In 40 jaar praktijkervaring blijkt dan dat veranderingen niet alleen heel langzaam gaan, maar vaak ook een zetje nodig hebben. Meestal van buiten de zorgorganisaties zelf. Misstanden, persberichten en politieke beleidsveranderingen zijn zo’n zetjes.
Het belangrijkste zetje dat ik in mijn hele carrière heb meegemaakt is echter nu in 2015 aan de orde: de stelselwijziging in de gezondheidszorg die staatssecretaris Martin van Rijn realiseert. Zeg maar een hele duw en ik geloof hierin. Het versterkt de positie van de burger die van de gezondheidszorg gebruik maakt. Staatssecretaris Van Rijn heeft zijn wetten, met veel aanpassingen en garanties, door de Tweede en Eerste kamer weten te loodsen.
wit en kleur boek

Voor de cliënt en de professional wordt het allemaal anders. Waar de cliënt eerst moest luisteren naar de professional, wordt dit bijna andersom. De professional moet luisteren naar de cliënt. En daar ben ik blij om. Er is niets mooiers dan helemaal mee tellen, mee kunnen denken en meedoen in iets wat belangrijk voor je is. Ook voor een zieke of iemand met een beperking is dit goed. Bij de pakken neerzitten en alles over je heen laten komen, zorgt alleen maar voor een snelle achteruitgang en hospitalisatie. Het tegenovergestelde, actief bijdragen aan eigen herstel (waar dit nog mogelijk is) geeft energie en heel vaak ook resultaat. De professional die de cliënt en het netwerk adviseert waar dat verwacht of gevraagd wordt, wordt een volwaardige gespreks- en samenwerkingspartner. Hij voert een vak uit waarvoor hij gestudeerd heeft, maar wordt ook op de uitvoering afgerekend door de cliënt (en zijn netwerk). Cliënt, netwerk en professional bewegen samen weer terug naar een maatschappij waar gezondheidszorg weer te midden van mensen staat. Burgers participeren en reiken zelf talenten aan. Waar het ontoereikend is staan de professionals en de organisaties zeker klaar. Een prachtige ontwikkeling. Om hieraan een steentje bij te dragen was een van mijn doelen. Met plezier heb ik dan ook dit boek geschreven, zodat cliënt, netwerk en professional weten hoe ze ondersteuning samen met en in de maatschappij kunnen organiseren.

Het boek is zo geschreven dat een uitgebreide doelgroep (en dan vooral samen met het netwerk eromheen: de belangrijke ander en waar nodig de professional) er gebruik van kan maken, zowel in wonen, werken als vrije tijd:

 • ouderen, bejaarden
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • mensen met een lichamelijke beperking
 • mensen met een psychiatrische beperking
 • jeugdigen tot 18 jaar en
 • mensen met ander bijzonder en ondersteuning vragend gedrag

Het handboek biedt in een samenhangend geheel precies die benaderingen die de cliënt, zijn netwerk en de professional nodig hebben om er gezamenlijk een succes van te maken. Zoals:

 • het keukentafelgesprek en de voorbereiding
 • het ondersteunende netwerk bouwen en onderhouden
 • wat is eigen regie en waar liggen de valkuilen?
 • hoe het eigen initiatief model en active support bijdragen aan effectieve ondersteuning
 • hoe motiverende gespreksvoering de regie bij de cliënt laat en tot resultaat leidt
 • hoe en welke gespreksvaardigheden essentieel zijn voor een goed gesprek
 • hoe methodisch werken tot resultaten leidt door het proces van perspectief tot evaluatie te benutten
 • uitgebreide screeningslijsten van talenten en beperkingen

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit