Methodisch werkers zijn ‘mogelijkmakers’

Veel organisaties zullen het methodisch werken omarmen. Zeker in een tijd waarin de geldschieters (gemeenten en overheid) steeds meer een verantwoording willen van de ter beschikking gestelde middelen. Echter methodisch werken is nog lang niet overal (en zeker niet overal goed) ingevoerd. En daarbij is methodisch werken niet alleen belangrijk voor financiële verantwoording. Veel belangrijker nog is, dat het bijdraagt aan het realiseren van perspectieven en doelen in iemands leven.

Methodisch werken is dus een must. Cliënten moeten krijgen waarvoor ze een indicatie hebben ontvangen. Niet meer en zeker niet minder. Dat betekent dat efficiënt werken noodzaak is. Ook al gaat het om mensenwerk voor mensen. Verspilling van middelen (tijd, geld en materialen zijn immers weinig aanwezig) in een tijd waarin gezondheidszorgkosten vermoedelijk alleen maar stijgen en er daarentegen een toename is van ondersteunings- en zorgvragen (door toenemende vergrijzing).

Methodisch werken is niet moeilijk. Het vraagt slechts discipline en een door de hele organisatie gehanteerd model van werken. Het hier gepresenteerde model garandeert elke cliënt (en persoonlijk netwerk) resultaat of laat tijdens de toepassing duidelijk zien waarom dit niet bereikt kan worden. Vanaf het begin wordt de cliënt (en als hij dat zelf niet meer of niet voldoende kan) en de belangrijke ander uit het persoonlijke netwerk betrokken. Het toekomstperspectief is leidraad voor alle ontwikkelingen. Ja-maar en kan-niet komen niet meer voor. Zoeken naar mogelijkheden en kansen om een perspectief te realiseren zijn het uitgangspunt.
De mogelijkmakers zoeken en werken altijd samen met de cliënt en het netwerk naar mogelijkheden om een doel te realiseren. Natuurlijk zijn er grenzen, echter laten deze door de cliënt zelf ontdekt worden.

schema 1

methodisch werken: van perspectief tot evaluatie

  • Het perspectief als alles aansturend uitgangspunt in de ondersteuning en zorg voor een cliënt.
  • Het perspectief wordt per levensdomein vastgesteld want alle onderdelen hangen systemisch met elkaar samen. Werken binnen het ene domein heeft invloed op andere domeinen.
    Varianten zijn o.a. de Schalock-indeling en Actiz 4 domeinen van het zorgleefplan.
  • Stel gezamenlijk vast wat de leergebieden en wensen zijn
  • Via SMART doelstellingen en erbij horende acties wordt door cliënt, zijn netwerk en professionals de acties uitgevoerd.
  • Altijd vindt er evaluatie plaats: zowel op doel & acties, als op het hele proces vanaf het perspectief. Perspectieven kunnen daardoor met een cliënt naar realisme worden gebracht.

    training methodisch werken

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit