N  E  T  W  E  R  K  E  N

Netwerkondersteuning is meer dan ooit de manier geworden om als cliënt zelf te voorzien in hulp en ondersteuning in het leven. Of je nu thuis woont of in een voorziening, overal is of komt netwerkondersteuning aan de orde.

In tijden dat de collectieve voorzieningen nog niet zo goed ontwikkeld waren, was de ondersteuning van de naaste een normale zaak. Zoals bijvoorbeeld burenhulp, naoberschap, iets voor een ander over hebben, ouders die bij de kinderen in woonden. Hier hoeft het overigens niet naar terug, hoewel er ook goede punten in zitten.Vervolgens ontstaan goede collectieve voorzieningen. Een prachtige ontwikkeling die zeker voor de minder bedeelden in de maatschappij een prima aanvulling bleken. Echter ook met schaduwzijden. Het effect van geef iemand iets en iedereen wil het ook, ontstaat al gauw. In de overtreffende trap zelfs: “ik heb er recht op”.

In tijden dat de vergrijzing enorm zal toeslaan en daardoor voor veel ondersteuningsvragen zal zorgen, kan het collectieve aanbod niet overleven. De erbij horende kosten zijn zeer hoog en leggen groot beslag op de landelijke financiële middelen. Dit betekent dat er andere keuzen gemaakt moeten worden. Linksom of rechtsom. Maar anders wordt het.

Netwerkondersteuning maakt gebruik van de goede dingen uit het verleden, gecombineerd met een gestructureerde benadering om er a. een netwerk van te maken en b. dit netwerk goed te beheren. Netwerkondersteuning is een goed voorbeeld van de participatiemaatschappij (in wording).

Naast gebruik maken van netwerken wordt aan iedereen gevraagd om er iets tegenover te stellen. Vraag je ondersteuning, geef dan ook zelf -naar vermogen- ondersteuning aan anderen. Het zogenaamde wederkerigheidsprincipe.

Netwerkondersteuning is

 • gestructureerd
 • georganiseerd
 • gebruik maken van eigen sociale structuren: het persoonlijke netwerk
 • gebruik maken van maatschappelijke structuren: het maatschappelijke netwerk
 • gebruik maken van, naast iets aanbieden
 • professionele inzet ondersteunend

In de Wmo en de WLZ komt deze netwerkondersteuning het meest zichtbaar tot stand.

Maar netwerken zijn er niet zomaar. Je moet er wel wat voor doen. Netwerken moeten ook aansluiten bij de cliënt. Dit geldt zeker voor de persoonlijke sociale netwerken, waarin personen, die de cliënt kennen, een rol of taak hebben. Rollen en taken die meestal in een privé-sfeer worden uitgevoerd. Je laat niet iedereen in je persoonlijke leven binnen. Het bouwen en onderhouden van het persoonlijke netwerk kost dan ook de meest tijd. De training “netwerkondersteuning” richt zich hier met name op.
Bij het maatschappelijk netwerk ligt dit anders. Van een eetpunt in de wijk kun je als cliënt wel of niet gebruik maken. Van de diensten in een wijkontmoetingspunt kun je naar eigen keuze wel of geen gebruik maken.

Het blijkt dat zichtbaar maken van het persoonlijke sociale netwerk een belangrijk startpunt is om een goed werkend persoonlijk netwerk tot stand te brengen.

netwerkcirkel               vilans netwerkcirkel

 

In de training komen aan de orde

 • Het persoonlijke naast het maatschappelijke netwerk
 • Talenten, kwaliteiten, ondersteuningsvragen en wederkerigheid
 • Netwerkondersteuning: vorm
 • Netwerkondersteuning: inhoudelijk, eigen regie als uitgangspunt
 • Rol professional naar persoonlijk-sociaal netwerk

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit